Novice

23.
08
2019.

Dolg

Obveznost neke osebe, pravne ali fizične (dolžnika), da nekaj plača (običajno denar) drugi osebi oz. upniku.

Preberi več
01.
07
2019.

Upnik

Upnik je stranka v obligacijskem pravnem razmerju, ki je upravičena od dolžnika zahtevati, da ji ta nekaj da ali nekaj stori ali nečesa ne stori ali da nekaj opusti.

Preberi več
01.
07
2019.

Obresti

Nadomestilo za uporabo tujih zamenljivih, premičnih stvari, običajno denarja. Obrestna mera je izražena kot odstotek in se šteje za ceno denarja ali kapitala, ki ga posojilojemalec ali dolžnik plačuje za uporabo prenesenega denarja, kapitala ali drugih zamenljivih stvari.

Preberi več
01.
07
2019.

Zakonske zamudne obresti

Zakonske ali moratorne obresti so sankcija proti dolžniku, ki zamuja z izpolnitvijo denarne obveznosti. Obrestna mera je določena z zakonom ali drugimi predpisi. Upnik je upravičen do zamudnih obresti ne glede na to, ali je utrpel škodo zaradi dolžnikove zamude.

Preberi več
01.
07
2019.

Prenos/odstop terjatev = cesija

Odstop terjatve pomeni, da se dosedanja terjatev prenese s sedanjega upnika (odstopnika) na novega upnika (prejemnika terjatve), medtem ko dolžnik in terjatev ostaneta enaka. Možni pravni razlogi za prenos so pogodba, pravni akti in odločitev sodišča.

Preberi več
01.
07
2019.

Koliko znašajo novi stroški in provizije sedaj, ko ste prevzeli terjatev?

B2 Kapital po odkupu terjatve zaračuna zamudne obresti. B2 Kapital ne zaračunava nikakršnih provizij za izterjavo odkupljenih terjatev, vendar opozarjamo, da lahko nastanejo dodatni stroški, če je potrebno izterjati odkupljeno terjatev pred pristojnim sodiščem itd.

Preberi več
01.
07
2019.

Če je moj račun blokiran, ali lahko odtegnete/zarubite moje prejemke?

Če je vaš račun blokiran, lahko B2 Kapital odtegne/zarubi vaše prejemke v skladu z 102. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju.

Preberi več
01.
07
2019.

Koliko časa traja, da je račun odblokiran, potem ko sem plačal svoj dolg?

Takoj po plačilu dolga, B2 Kapital sprejme vse potrebne ukrepe, vključno z umikom izvršbe in izdajo potrdila o plačilu dolga. Nadaljnji koraki so odvisni od sodnih rokov, notranjih pravil banke ali delodajalca, zato vas prosimo za potrpljenje.

Preberi več
01.
07
2019.

Ali je lahko račun odblokiran, če spoštujem svoj načrt odplačevanja?

Vaš račun se lahko odblokira v skladu z notranjimi pravili in pogoji B2 Kapitala.

Preberi več
01.
07
2019.

Katere možnosti odplačila mi lahko ponudite?

Ko gre za poplačilo vašega dolga, si prizadevamo biti prilagodljivi in ​​odplačilo čim bolj prilagoditi vašim osebnim finančnim zmožnostim. Če ne morete odplačati celotnega zneska svojega dolga naenkrat, vam lahko ponudimo sporazumni načrt odplačevanja. Za več informacij o možnostih poplačila dolga se obrnite na naš kontaktni center na +386 (0) 590 81 720 ali pošljite […]

Preberi več
© Copyright 2019 B2 Kapital d.o.o. All rights reserved.