Novice

23.
08
2019.

Dolg

Obveznost neke osebe, pravne ali fizične (dolžnika), da nekaj plača (običajno denar) drugi osebi oz. upniku.

Preberi več
01.
07
2019.

Upnik

Upnik je stranka v obligacijskem pravnem razmerju, ki je upravičena od dolžnika zahtevati, da ji ta nekaj da ali nekaj stori ali nečesa ne stori ali da nekaj opusti.

Preberi več
01.
07
2019.

Obresti

Nadomestilo za uporabo tujih zamenljivih, premičnih stvari, običajno denarja. Obrestna mera je izražena kot odstotek in se šteje za ceno denarja ali kapitala, ki ga posojilojemalec ali dolžnik plačuje za uporabo prenesenega denarja, kapitala ali drugih zamenljivih stvari.

Preberi več
01.
07
2019.

Zakonske zamudne obresti

Zakonske ali moratorne obresti so sankcija proti dolžniku, ki zamuja z izpolnitvijo denarne obveznosti. Obrestna mera je določena z zakonom ali drugimi predpisi. Upnik je upravičen do zamudnih obresti ne glede na to, ali je utrpel škodo zaradi dolžnikove zamude.

Preberi več
01.
07
2019.

Prenos/odstop terjatev = cesija

Odstop terjatve pomeni, da se dosedanja terjatev prenese s sedanjega upnika (odstopnika) na novega upnika (prejemnika terjatve), medtem ko dolžnik in terjatev ostaneta enaka. Možni pravni razlogi za prenos so pogodba, pravni akti in odločitev sodišča.

Preberi več
© Copyright 2019 B2 Kapital d.o.o. All rights reserved.