Dražbe

22.
06
2020.

ENOSTANOVANJSKA HIŠA PRI NOVEM MESTU – DRAŽBA 13.7.2020

 • Kraj: prodaja na dražbi – ½ hiše v Novem mestu in ½ hiše Ljubljani
 • Datum: 13. 7. 2020
 • Kategorija: Nepremičnine
 • Predmet: enostanovanjska hiša z dvoriščem in funkcionalnim zemljiščem na naslovu Koroška vas 20a, 8000 Novo mesto, ID znak: k.o. 1491 Lakovnice, parcela 1901/2
 • Cena: izklicna cena 113.190,00 EUR, več podrobnosti v priponkah
 • Zadeva:
  • Prodaja ½ nepremičnine na javni dražbi v izvršilnem postopku opr. št. I 507/2016: dne 13. 7. 2020 ob 8.30 uri v razpravni dvorani št. 61 Okrajnega sodišča v Novem mestu, Jerebova ulica 2, Novo mesto.
  • Prodaja druge ½ nepremičnine na javni dražbi v stečajnem postopku opr. št. St 2334/2014: dne 13. 7. 2020 ob 13.30 uri v prostorih Zbornice upraviteljev Slovenije, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana
 • Kontakt:
  Odvetniška pisarna Čad
  Miklošičeva cesta 20
  1000 Ljubljana
  Telefon: 01 230 01 30
  Elektronski naslov: lex@cad-op.si

Interesente naprošamo, da si natančno preberejo vsebino pripetih dokumentov, v katerih se nahajata razpisa javnih dražb, opis nepremičnine ter podrobnosti o prodaji in možnostih ogleda.

V primeru dodatnih vprašanj kontaktirajte odvetniško pisarno in navedite opravilno številko.© Copyright 2019 B2 Kapital d.o.o. All rights reserved.