Mlajši pravni svetovalec / Oddelek izterjave fizičnih oseb (m/ž)

Opis del in nalog:

 • celovit pregled prejete dokumentacije odstopljenih terjatev, organizacija prejetih podatkov in dokumentacije ter pridobitev morebitne manjkajoče dokumentacije in podatkov od odstopnika terjatev,
 • pravna analiza odstopljenih terjatev,
 • komunikacija s strankami,
 • spremljanje izvrševanja sklenjenih dogovorov in dogovarjanje glede dinamike poplačevanja,
 • pravna podpora zunanjim odvetnikom, agencijam in strokovnjakom,
 • priprava vlog za potrebe sodnih postopkov,
 • sodelovanje z upravnimi in drugimi državnimi organi,
 • vodenje različnih evidenc v delokrogu obveznosti oddelka,
 • izvrševanje drugih del in nalog skladno z navodili delodajalca.

Kaj pričakujemo:

 • 7. stopnjo izobrazbe pravne smeri,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • poznavanje programskega paketa MS Office,
 • poznavanje insolvenčnega, izvršilnega, gospodarskega, obligacijskega in bančnega prava,
 • dobre komunikacijske sposobnosti,
 • sposobnost dela v timu,
 • ciljno usmerjenost, proaktivnost in odzivnost.

Kaj nudimo:

 • delo v dinamičnem okolju,
 • redna izobraževanja in usposabljanja,
 • karierni in osebnostni razvoj.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas: 1 leto. Prijave posredujte do 15. 10. 2020 na elektronski naslov: kariera@b2kapital.si

Kandidat soglaša, da B2 Kapital d.o.o., s sedežem na Verovškovi ulici 64A, 1000 Ljubljana (“Družba”), uporablja njegove osebne podatke, ki jih posreduje za namen postopka zaposlovanja Družbe v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov 2016/679 (“GDPR”), določbami delovnopravne zakonodaje in drugimi zakonsko obveznimi določbami.

Družba obdeluje kandidatove podatke na podlagi njegove prostovoljne privolitve. Kandidat razume, da lahko kadar koli prekliče svojo privolitev na način, da na elektronski naslov Družbe ali pisno po pošti na naslov Družbe pošlje preklic privolitve, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Kandidatovi osebni podatki smejo biti razkriti naslednjim prejemnikom: zaposlitvenim agencijam, ponudnikom, ki preverjajo ozadje, podjetjem znotraj skupine B2 Holding Group. Kandidatovi osebni podatki se bodo hranili in uporabljali za namene zaposlovanja dokler je veljavna njihova privolitev, t.j. dokler je ne prekliče.

V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov 2016/679 (“GDPR”) ima kandidat pravico zahtevati od Družbe, z uporabo enega izmed naštetih kontaktih podatkov: (i) dostop do njegovih osebnih podatkov; (ii) popravek njegovih osebnih podatkov; (iii) izbris njegovih osebnih podatkov; (iv) omejitev obdelave v zvezi z njim; (v) pravico do ugovora obdelavi in (vi) pravico do prenosljivosti podatkov. Pravico ima tudi vložiti pritožbo pri nadzornem organu, če smatra, da obdelovanje njegovih podatkov krši GDPR. V kolikor ima kandidat kakršno koli vprašanje v zvezi z zgoraj navedenimi pravicami, lahko kontaktira Družbo na elektronski naslov: vop@b2kapital.si, po telefonu: +386 (0) 59 081 720 ali pisno po pošti na naslov: Verovškova ulica 64A, 1000 Ljubljana.

© Copyright 2019 B2 Kapital d.o.o. All rights reserved.