Slovar

01.
07
2019.

Prenos/odstop terjatev = cesija

Odstop terjatve pomeni, da se dosedanja terjatev prenese s sedanjega upnika (odstopnika) na novega upnika (prejemnika terjatve), medtem ko dolžnik in terjatev ostaneta enaka. Možni pravni razlogi za prenos so pogodba, pravni akti in odločitev sodišča.

© Copyright 2019 B2 Kapital d.o.o. All rights reserved.