Stranke

Odkup terjatev

S prenosom terjatev vaših dolžnikov na B2 Kapital si zagotovite hitro plačilo, likvidnost, se ne zadolžujete in ustvarjate pozitiven vpliv na svojo bilanco. Ponujamo odkup portfelja zapadlih terjatev, odpisanih terjatev in terjatev, na podlagi katerih so že sproženi pravni postopki.

Čas je denar! Pri nas zagotavljamo oboje.

  • Zagotavljamo takojšnjo likvidnost po ugodnih pogojih.
  • Več sredstev za nove naložbe.
  • Varujemo vaš ugled in strokovno upravljamo s terjatvami, tako da bodo uspešni tudi vsi nadaljnji poslovni odnosi.
  • Z našo pomočjo lahko ostanete osredotočeni na osnovne dejavnosti svojega poslovanja, s čimer sprostite dragocene finančne, človeške, informacijske in druge vire.
  • Z vašimi strankami dosegamo dobro sodelovanje, spoštujemo njihove finančne zmožnosti, osebne razmere in skušamo najti najboljšo rešitev za obe strani.

Vašim strankam ponujamo:

  • Nov načrt odplačevanja v skladu z njihovimi možnostmi.
  • Prilagodljiv tečaj.
  • Možnost delnega odpisa zakonskih zamudnih obresti.
  • Izogibanje sodnim postopkom.
  • Možnost različnih popustov pri odplačilu dolga.

Najpogostejša vprašanja

Poslovni uporabniki

Koliko znašajo novi stroški in provizije sedaj, ko ste prevzeli terjatev?

B2 Kapital po odkupu terjatve zaračuna zamudne obresti. B2 Kapital ne zaračunava nikakršnih provizij za izterjavo odkupljenih terjatev, vendar opozarjamo, da lahko nastanejo dodatni stroški, če je potrebno izterjati odkupljeno terjatev pred pristojnim sodiščem itd.

Če je moj račun blokiran, ali lahko odtegnete/zarubite moje prejemke?

Če je vaš račun blokiran, lahko B2 Kapital odtegne/zarubi vaše prejemke v skladu z 102. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju.

Koliko časa traja, da je račun odblokiran, potem ko sem plačal svoj dolg?

Takoj po plačilu dolga, B2 Kapital sprejme vse potrebne ukrepe, vključno z umikom izvršbe in izdajo potrdila o plačilu dolga. Nadaljnji koraki so odvisni od sodnih rokov, notranjih pravil banke ali delodajalca, zato vas prosimo za potrpljenje.

Ali je lahko račun odblokiran, če spoštujem svoj načrt odplačevanja?

Vaš račun se lahko odblokira v skladu z notranjimi pravili in pogoji B2 Kapitala.

Katere možnosti odplačila mi lahko ponudite?

Ko gre za poplačilo vašega dolga, si prizadevamo biti prilagodljivi in ​​odplačilo čim bolj prilagoditi vašim osebnim finančnim zmožnostim. Če ne morete odplačati celotnega zneska svojega dolga naenkrat, vam lahko ponudimo sporazumni načrt odplačevanja. Za več informacij o možnostih poplačila dolga se obrnite na naš kontaktni center na +386 (0) 590 81 720 ali pošljite elektronsko sporočilo na info@b2kapital.si.

Kako pride do prenosa mojega dolga na B2 Kapital?

V skladu z Obligacijskim zakonikom (v nadaljevanju: OZ) je B2 Kapital kot novi upnik prevzel vaš dolg in nadaljnjo izterjavo. Po navedbah OZ morate biti o prenosu vašega dolga obveščeni. Vaše soglasje za prenos dolga ni potrebno.

Slovar

Dolg

Obveznost neke osebe, pravne ali fizične (dolžnika), da nekaj plača (običajno denar) drugi osebi oz. upniku.

Upnik

Upnik je stranka v obligacijskem pravnem razmerju, ki je upravičena od dolžnika zahtevati, da ji ta nekaj da ali nekaj stori ali nečesa ne stori ali da nekaj opusti.

Obresti

Nadomestilo za uporabo tujih zamenljivih, premičnih stvari, običajno denarja. Obrestna mera je izražena kot odstotek in se šteje za ceno denarja ali kapitala, ki ga posojilojemalec ali dolžnik plačuje za uporabo prenesenega denarja, kapitala ali drugih zamenljivih stvari.

Zakonske zamudne obresti

Zakonske ali moratorne obresti so sankcija proti dolžniku, ki zamuja z izpolnitvijo denarne obveznosti. Obrestna mera je določena z zakonom ali drugimi predpisi. Upnik je upravičen do zamudnih obresti ne glede na to, ali je utrpel škodo zaradi dolžnikove zamude.

Prenos/odstop terjatev = cesija

Odstop terjatve pomeni, da se dosedanja terjatev prenese s sedanjega upnika (odstopnika) na novega upnika (prejemnika terjatve), medtem ko dolžnik in terjatev ostaneta enaka. Možni pravni razlogi za prenos so pogodba, pravni akti in odločitev sodišča.

© Copyright 2019 B2 Kapital d.o.o. All rights reserved.