Slovar

01.
07
2019.

Upnik

Upnik je stranka v obligacijskem pravnem razmerju, ki je upravičena od dolžnika zahtevati, da ji ta nekaj da ali nekaj stori ali nečesa ne stori ali da nekaj opusti.

© Copyright 2019 B2 Kapital d.o.o. All rights reserved.