Slovar

01.
07
2019.

Zakonske zamudne obresti

Zakonske ali moratorne obresti so sankcija proti dolžniku, ki zamuja z izpolnitvijo denarne obveznosti. Obrestna mera je določena z zakonom ali drugimi predpisi. Upnik je upravičen do zamudnih obresti ne glede na to, ali je utrpel škodo zaradi dolžnikove zamude.

© Copyright 2019 B2 Kapital d.o.o. All rights reserved.