Slovar

01.
07
2019.

Obresti

Nadomestilo za uporabo tujih zamenljivih, premičnih stvari, običajno denarja. Obrestna mera je izražena kot odstotek in se šteje za ceno denarja ali kapitala, ki ga posojilojemalec ali dolžnik plačuje za uporabo prenesenega denarja, kapitala ali drugih zamenljivih stvari.

© Copyright 2019 B2 Kapital d.o.o. All rights reserved.